Nega

Korisnici našeg doma su 24h svakodnevno pod medicinskom negom lekara i nadzorom medicinskih sestara i negovateljica. U domu za stara i odrasla lica Fortis Vita za svakog korisnika vodi se poseban zdravstveni karton i karton nege u kojima se evidentiraju svi dole navedeni podaci.

 Zdravstveni karton – medicinska nega:

 • kontrolisanje pritiska,
 • merenje šećera,
 • telesna temperatura,
 • previjanje i nega dekubitusa,
 • plasiranje katetera,
 • redovno davanje  terapije,
 • davanje injekcija,
 • davanje infuzija,
 • hranjenje i drugi važni podaci specifični za korisnika.

 

Karton nege – lična higijena korisnika:

 • kupanje,
 • brijanje,
 • šišanje,
 • orezivanje noktiju i drugi podaci u vezi sa posebnim potrebama korisnika.

 

Vrhunska usluga

Domu za stara i odrasla lica Fortis Vita sarađuje sa lekarima specijalistima iz svih oblasti medicine koji se po potrebi angažuju u najkraćem roku u dogovoru sa korisnikom i porodicom.

Poverite nam brigu o Vašim najbližima, koje ćemo najbrižnije čuvati i pružiti im svu potrebnu toplinu i sigurnost kako bi se osećali komforno i zbrinuto.

Dolazite u Dom za stare, u okruženje koje zna da Vas sluša, da Vas razume da Vam odgovori. Za Vas to znači: da Vaša ličnost, Vaš ritam, Vaše želje da nešto činite ili ne činite će biti ispoštovane.